TEMAVECKA 2023

Thomas Skottlund
Affärsområdeschef

 

  • 30 anställda
  • 70- 75 anslutna åkerier
  • 60-70 ekipage varje dag
  • Omsättning 542MNKR
  • 20 terminaler i Sverige.
  • 100 linjer varje dag.

TC Halmstad – Thomas Skottlund

– ”Det är svårare för en akademiker än en chaufför, att bli trafikledare”

Tummar aldrig på etik och kvalitet

TC Halmstad är en del av samarbetsnätverket On Road, bestående av nio delägare. I princip vilket bolag som helst som är Fair Transport-certifierat och godkänds av styrelsen, är välkommen som delägare.

Med 20 terminaler runt om i Sverige, och 100 linjer som går varje dag får man god täckning, men det finns också ett väl upparbetat samarbete med åkerier utanför det egna nätverket.

De etiska kraven följer dock alltid med inför beslut om vilka åkare man samarbetar med: Certifiering hos Fair Transport, kollektivavtal och tillräckliga språkkunskaper i svenska är principer man aldrig tummar på. I värsta fall tar man hellre en hyrbil.

Transportledning är hektiskt

På TC Halmstads styckegodsavdelning har tre anställda transportledare en förutsägbar arbetsdag. För de fyra transportledarna på fjärravdelningen som hanterar parti- och fjärrgods däremot, där är det ”high life”!

Från lunch och fram till kl.14 tar man emot morgondagens bokningar. Därefter börjar en intensiv planering inför nästkommande dag, utifrån de resurser man där och då känner till.

Morgonen efter knyter man ihop säcken genom att lösa det som inte hanns med igår, planerar in hemlaster och bokar om vid behov.
Man vet inte alltid om det går ihop i slutändan, men krisar det så sträcker man ut en hand till sina samarbetspartners och då får man alltid hjälp.
Sen kommer det alltid finnas avstickare som inte passar in, och där är Logic Link en bra möjlighet att bli av med mindre flakmeter.

Påsken är startskottet för högsäsongen. Många av kunderna kommer från byggsidan men även detaljvaruhandeln. Biltema är en stor kund, framförallt när det är utesäsong och folk vill fixa i trädgården. Framåt oktober-november mattas beställningsnivåerna av.

Uppdraget är extremt hektiskt och kräver god problemlösningsförmåga.”Men det är också något av charmen med jobbet. Det krävs att man är lite sjuk i huvudet för jobba som trafikledare”, säger Thomas Skottlund och skrattar.

För att få sina medarbetare att trivas tycker han att det viktigaste är att involvera och skapa förståelse till varför man gör saker och ting och att alla deltar i beslutsprocesserna.
Sen är man en del av en kedja där chaufförerna är ansiktet utåt mot kunder och kunders kunder. Det gäller då att de är professionella och vet hur man sköter sig. Ibland får man bara bita ihop och le, för att sedan fräsa ut i bilen i sin ensamhet.

Kompetensförsörjningen största hotet för framtiden

På frågan om hur Thomas Skottlund ser på framtiden svarar han: ”Jag tror att vi har en tuff period framför oss.” Inflationen påverkar men det har i alla fall blivit en bättre stabilitet på drivmedelspriserna. Den stora problematiken är kompetensförsröjning både på trafikledningssidan och chaufförssidan.

Det både saknas utbildningsplatser och färre personer vill in i yrket. Det finns också ett systemfel utifrån skolornas regelverk där de som kanske är mest lämpade har för dåliga betyg och inte kommer in, medan de som kommer in är egentligen inte så motiverade och slutar efter ett tag.

Inget slår dock branscherfarenhet. All personal på TC Halmstad har själva varit chaufförer och det ger en ovärderlig förståelse för uppgiften då de vet hur de själva skulle ha gjort i olika lägen, och de har förmåga att kommunicera med chaufförerna. ”Det är mycket enklare att skola om en chaufför till trafikledare än att lära en akademiker att tänka som en chaufför”, avslutar Thomas Skottlund.

Vad krävs för att jobba på skottlunds avd?

Visa engagemang, vara intresserad. De som sitter på TC Halmstad har varit chaufförer tidigare helt annat förståelse än exad trafikledare. De har et thelt annat synsätt, kan kommunicera med chafufförerna för de vet hur de själva hade gjort.
Mycket enklare att skola om en chaufför till trafikledare och lära honom trafikledningssuystemt. Än att lära en akademiker att tänka som en chaufför.

DELTAGARE TEMAVECKA TRANSPORTLEDNING 2023

Temavecka under vecka 17 där deltagarna delar med sig av kunskaper och utmaningar.

Samarbeta för mer lönsamma transporter