TEMAVECKA 2023

Martin Noord

Anders Lundberg, transportledare, 55 år gammal jobbar åt Renfors i Skellefteå. Kört trailer i 17 år. Innan dess körde han timmertransporter. 

 

  • Renfors grundat 1927 med  kontor, verkstad & garage i Boliden.
  • 100 anställda
  • Gruvnäringen- all malm ovan och mkt under gjord
  • Entreprenad åt Boliden.

RENFORS ÅKERI – Anders Lundberg

”Kontaktnätet kan aldrig bli för stort”

Trafikplanering från bilen

Arbetsveckan börjar ofta redan på söndagen för Anders Lundberg som varit anställd på Renfors åkeri sedan 2002. Uppåt 95% av lassen ska rulla söderut och består mest av malm från Boliden. Man kör även en del under jord.

Transportledningen sköter Anders Lindberg från bilen. Han kör och pratar samtidigt — försöker sätta samman olika konstellationer kors och tvärs. Det kan bli 7-8 samtal innan man fått allt att hägna ihop med olika bilar, kunder och åkerier. Det gäller att skarva ihop olika lass så man tar sig hemåt med kanske olika lossningar på olika ställen. Mejl plingar konstant med förfrågningar men man har ingen mejllista.

Det är mer jobb än vad man tror med planeringen och då är det en fördel med långa dagar i bilen, då hinner man. Det är inga problem med telefon och det ligger ligger i hans intresse att få flyt i det hela. Det är både hans eget levebröd och andras, att se till att hålla både sig själv med jobb och de andra bilarna som går på långvägen. Men Anders Lindberg är fundersam inför framtiden – det är få chaufförer som vill hålla på med långväga gods.

Gällande tomlass så mår man dåligt och känner sig onyttig om man inte har nåt på flaket hem men det måste betala sig också. Finnas ekonomisk bärighet.

Stärka det nationella samarbetet

Med ett ökat antal utländska bilar blir det än viktigare att stärka samarbetet mellan svenska åkerier eftersom man inte konkurrerar på lika villkor.

Vem som helst får höra av sig till Renfors Åkeri för samarbete. Bara mejla eller ringa så kan man lösa det kontaktnätet kan aldrig bli för stort.

Vilka man kan lita på lär man sig med tiden. Anders Lindberg har fått dolkstötar i form av av att han litat på någon och plötsligt så nyper den en körning eller slår ner priset hos en kund man haft själv. Sådant ogillar
han kraftfullt. Ärlighet och öppenhet är ett måste för att det ska fungera. När han själv får förfrågningar från en kund de inte brukar köra åt, stämmer han av med branschkollegor för att inte trampa någon på tårna.

För att Logic Link appen ska vara riktigt intressant för Renfors Åkeri så är det bra med grupper med inriktning mot samma typ av bilar. Det finns inget intresse av transporter som inte gäller dem utan man vill dela information med dem i samma gebit, så avgränsning är bäst.

Det är också bra att appen innehåller information om parkering och matställen, men för Renfors Åkeris del är inte idén med att komplettera med hubbar och 3PL-lager nödvändig. Det är inte så enkelt att bara lasta om så det blir svårt att genomföra och man vill själva komma fram till slutkund med sina transporter. Men för andra kanske det kan vara en möjlighet.

DELTAGARE TEMAVECKA TRANSPORTLEDNING 2023

Temavecka under vecka 17 där deltagarna delar med sig av kunskaper och utmaningar.

Samarbeta för mer lönsamma transporter