TEMAVECKA 2023

Thomas Östman

Transportledare fjärr och tank

80 delägare i en ek. förening
C:a 28 personer på kontoret
Grundat 1942 i Örnsköldsvik.
Norrlands största distribution.

ÖRNFRAKT LYFT – Thomas Östman

Värderingarna genomsyrar vardagen

”Trygghet, engagemang och utveckling" är Örnfrakts ledord och transportledaren Thomas Östman kan skriva under på att man lever sina värderingar i vardagen. Det är en bra arbetsplats som man vill jobba på. Man har många gemensamma påhitt och bra förmåner som friskvård, något han tror är viktigt för att också attrahera nya medarbetare. Att kunna erbjuda möjlighet till flexibelt arbete och att kunna jobba hemifrån, är andra faktorer som han tror är viktiga för att få in nya människor som vill stanna.

Tufft med returlass från södra Sverige

Dagen börjar tidigt med att se att alla bilar kommit iväg som de ska. Thomas Östman styr långväga flistransporter söderut, till norra mälardalen. Rollerna mellan transportledare och vilka bilar de hanterar är tydlig. Hans kollegor sköter andra bilar och gods.

Returlass till Norrland är svårare efter pandemin och lågkonjunkturen påverkar också läget. Effekten blir att man inte blir av med lass, för bilar kommer inte upp. Går inte körningen ihop ekonomiskt tackar man nej om man inte vet att man får täckning på returen.
Hemlassen kan bestå av allt möjligt: pallgods, foder, salt, tegel, virke. Målet är förstås att att undvika tomlass som enbart är en kostnad, så det blir att ringa runt till kollegor i branschen där bilen är. Samarbetet med andra LBC är avgörande.

Miljöarbetet måste stimuleras av politiken

På Örnfrakt tar man hela tiden steg mot miljövänligare frakter och man har i dagsläget en eldriven
distributionsbil för stadstrafik, samt en etanolbil.

Den gröna omställningen till fossilfritt är otroligt viktig tycker Thomas Östman men det kräver också att politiken stimulerar med exempelvis skatteväxling när man går över från diesel till förnybart
drivmedel. Sista raden räknas alltid och det kan inte vara dyrare att välja miljövänligt. De större kunderna är nog villiga att bidra till miljömålen, medan de mindre som ständigt jagar kostnader, behöver få stöd för att kunna välja rätt.

DELTAGARE TEMAVECKA TRANSPORTLEDNING 2023

Temavecka under vecka 17 där deltagarna delar med sig av kunskaper och utmaningar.

Samarbeta för mer lönsamma transporter