TEMAVECKA 2023

Mikael Martinsson

LoadEX startade 2018 när två åkare + en person från lastbilscentralen ville göra något annorlunda 300 mnkr omsättning!

Huvudmarknad Västernorrland, Jämtland/Härjedalen, Tröndelag.

LoadEX – Mikael Martinsson

”Är du inte med på förändringen så är du automatiskt med på avvecklingen”

Mikael Martinsson, ordförande för den nytänkande uppstickaren LoadEX samtalar med Logic Link om framgångsrikt entreprenörsskap i en konservativ bransch.

Gammal politik gagnar inte utvecklingen

Loadex har haft en fantastiskt utveckling sedan starten 2018. Visionen att ställa sig utanför de gamla hävderna med att bara vissa åkare ska ha vissa kunder, eller strikta hierarkier i chaufförsleden – har gett god utdelning. Det gamla arbetssättet innebar en inlåsningseffekt som inte gagnade någon, inte ens lastbilscentralerna.

Istället arbetar Loadex hållbart genom ekonomisk transparens, delaktighet och rättvisa. En ansats som uppskattas av kunderna som tidigare kunde hamna i kläm när allt de ville vara att få en transport, oberoende av vem som utförde den.

Själva tycker Loadex att det är skönt att inte längre vara hämmade av den politiska interndiskussionen i branschen, utan att man äntligen får göra som man vill.

Hållbar affärsmodell

Loadex är strikt affärsmässiga. Man har inte tagit lån för att starta sin verksamhet, är duktiga på att räkna hem jobb och man är öppen med sin prissättning – alla ska ha sin rättvisa del av kakan.

Förhållningssättet verkar vara uppskattat, för trots låg marknadsföringsbudget så har man nått ut
till kunderna som uppenbarligen är nöjda. Trots att man säkert trampat på en del ömma tår så
säger Mikael Martinsson: ”Är du inte med med på förändringen, så är du automatiskt med på
avvecklingen”.

Företagaranda också hos medarbetarna

Mikael Martinsson representerar sant entreprenörskap och välkomnar konkurrens när man som Loadex är stolta över sin produkt och tar sig an problem med hela sin själ.

Två i personalen är anställda och hela nio personer är konsulter och därmed egenföretagare. Medvetet vill man ha in personer som är intresserade av verksamhets- och affärsutveckling; som ser ett värde i friheten och tycker om att ha eget ansvar.

Nya åkare ska ha en chans att också komma in på transportledarsidan. Man ser det bland annat som ett sätt att generationsväxla på ett hållbart sätt, genom att ge nya medarbetare samma förutsättningar som de som jobbat i många år. I framtiden kommer chaufförer inte försvinna som yrkesgrupp, men arbetsmiljön kommer att bli mycket bättre och det här synsättet kan ses som ett steg i den riktningen.

Basverksamheten trots allt viktigast

Loadex har flera spännande projekt i pipeline. En central timmerterminal för att få mer lastlagda mil och man har testat eldrivna anläggningsfordon (hjullastare) för att få dem att användas bättre.

Men hur man än vänder och vrider på det så är det alltid lastläggningen och returerna som blir viktigare och viktigare. Den dagliga avkastningen i förhållande till långsiktiga investeringar. Här är det digitaliserade samarbetet framtiden menar Mikael Martinsson. Använder man den data man har- klokt och strategiskt, så gagnar det både kund och leverantör. Sedan behövs en branschdiskussion kring hur mycket och vilken data man ska dela, särskilt med AI:s intåg.

De interna massmejlen som fyllde sin funktion tidigare, riskerar idag att försvinna i mejlfloden. Man behöver en bättre miljö att arbeta i och därför är it-system som Logic Link som bidrar till effektivisering och att kapa kostnader, fantastiskt viktigt. Funktioner som privata och publika grupper är bra för att bygga tillit mellan varandra och att våga dela data i den omfattning som känns tryggt.

DELTAGARE TEMAVECKA TRANSPORTLEDNING 2023

Temavecka under vecka 17 där deltagarna delar med sig av kunskaper och utmaningar.

Samarbeta för mer lönsamma transporter