TEMAVECKA 2023

Malin Molinder

Affärsområdeschef fjärr-och volym 

14 anställda i Kristinehamn
Sammanslagning LBC Kristinehamn och Karlskoga som inte ville varakonkurrenter utan
samarbetspartners

LBC Logistik – Malin Molinder

”LBC är en gemenskap där alla strävar åt samma håll”

Samarbetar för att täcka större områden

LBC (Lastbilscentralen) är en gemenskap där alla strävar åt samma håll och åkarna både äger och levererar tjänsterna. Man samarbetar också regionalt genom att man exempelvis äger vissa stora avtal med Västvärmlands LBC, och kan därmed tillsammans täcka större geografiska ytor.

Man har en jämn fördelning mellan flis- och skåpbilar och nu i början på maj är det fullt tryck med transporter av flis till värmeverken eftersom kylan hållit i sig, och även mycket virke och isolering. Det brukar inte vara några problem att få returer då särskilt flisbilarna är flexibla.

Flexibilitet och glädje

Planeringen ser ut som hos många andra: man börjar en dag innan för det som ska levereras idag eller senast i morgon. Behöver man hjälp kontaktar man i första hand andra lastbilscentraler via telefon eller mejl. Det är lättast att samarbeta med dem man redan känner men kommer nya åkare in så gör man bakgrundskontroll där medlemskap i Fair Transport är en viktig faktor.

På kontoret jobbar man i ett tajt team med klara roller. Vid frånvaro kan både Malin Molinder själv och en administratör hoppa in. När man söker nya medarbetare så ser man sig om efter glada människor som nyfikna som gillar andra människor, vill lära sig nya saker och har tävlingsinstinkt.

Digital gemenskap och är framtiden

Malin Molander är inte rädd att bli utbytt av AI men det kan finnas fördelar med att avlastas med vissa typer av arbete för att tid ska frigöras till annat. Att transportledare skulle försvinna tror inte Malin Molinder. Skulle chaufförerna själva plocka jobb finns risk för huggsexa, och syftet med gemensamt ägande är att få en rättvis fördelning av ordrar.
Att alla ska inkluderas visar sig också i hur man tänker kring den gröna omställningen till fossilfritt. Eftersom det är kostsamt för enbils-åkare att ställa om, försöker LBC bidra genom att knyta kunderna nära till sig för att få längre avtal så att åkerierna vågar satsa.

Öppenhet och samarbete kommer att vara än viktigare i framtiden och ett verktyg som Logic Link kan absolut vara ett bra hjälpmedel. När implementeringen av nytt affärs- och ekonomisystem är klart, så blir det kanske nästa it-satsning för LBC Logistik.

DELTAGARE TEMAVECKA TRANSPORTLEDNING 2023

Temavecka under vecka 17 där deltagarna delar med sig av kunskaper och utmaningar.

Samarbeta för mer lönsamma transporter