Varför ska jag gå med i Logic Link?

Du har blivit inbjuden till att gå med i Logic Link för att du enligt våra uppgifter bedriver en verksamhet med SNI 49,410 (Vägtransport, Godstrafik).

Vad gör man med Logic Link?

Logic Link är en samarbetsplattform där man nätverkar och samarbetar med andra åkerier för ökad fyllnadsgrad via antingen privata grupper eller publik förmedling.

Vad kostar Logic Link?

Det finns för nävarande endast kostnadsfria tjänster som går att använda. Logic Link kommer framöver erbjuda frivilliga premiumfunktioner i samråd med vad användarna önskar.

Ladda ner Logic Link: