TEMAVECKA 2023

Jan Lindberg

Transportledare har jobbat i 6 år som anställd. Jobbar på fjärr.

GDL med 288 års erfarenhet av transporter

Trygg hela vägen!

 

  • Anor från 1735 ”Gamla dragarlaget”
  • Omsätter 3,4 MDKR
  • 600 anställda
  • Helsingborg HK
  • 13-15 orter i landet
  • Geografiskt jobbar man i Mälardalen, Skåne, Blekinge.

GDL – Jan Lindberg

Mejllistor är envägskommunikation

Jan Lindberg har varit transportledare på fjärr i sex år. Trots att bolaget är stort med 600 anställda, så har man löpande kontakt med dem man behöver. Just nu kompetenshöjer sig Jan med att gå en kurs i excel. Även om man jobbar med redan så finns det alltid nytt att lära.

Liksom många andra transportörer jobbar GDL med mejllistor för att jämna ut de vågdalar som över- och underkapacitet skapar. Oftast handlar det om att få till hemlass från Stockholm. Planeringen påbörjas dagen innan, så det finns ändå en ganska generös marginal på en till en och en halvdag innan det ska vara löst.

Det som kan vara ett aber med mejl är att man kan ha blivit av med godset, men flera andra fortsätter att höra av sig eftersom de inte kan veta om det. Med tanke på den redan stora mängden mejl och telefonsamtal, så är det en onödig extrabelastning där ett visuellt verktyg som Logic Link skulle underlätta.

Dippande byggbransch påverkar

GDL som kör mycket byggvaror och åt husfabrikörer känner av den rådande dippen – det har tagit stopp mer eller mindre. Det är inte alls kul för någon, men det är inte så mycket man kan göra åt läget. Situationen ligger utanför ens kontroll.

Jourtid inte lockande

På GDL har man anställt nya transportledare så det finns återväxt men nya krav såsom jour och dygnet-runt-verksamhet riskerar att minska intresset för jobbet. På lyssnarfrågan om hur en ny transportledare ska göra för att få kontaktnät svarar Jan Lindgren att det finns kontaktnät från början när man lärs upp. Sen handlar det ju om att skapa personliga relationer och då behöver man vara öppen för att lösa transporter och vara beredd på att ändra sina program för att hjälpa andra. GDL samarbetar med alla och har inga kriterier för att man ska få ligga med på deras mejllista.

DELTAGARE TEMAVECKA TRANSPORTLEDNING 2023

Temavecka under vecka 17 där deltagarna delar med sig av kunskaper och utmaningar.

Följ oss live