FAQ

Vanligaste frågorna om Logic Link.

Om Logic Link

1. Vad är Logic Link?

Logic Link vänder sig till åkerier, logistikföretag, 3PL och speditöer. (Ej varuägare) Logic Link är en oberoende mötesplats för transportledare och transportörer. Vår främsta uppgift är vara en knytpunkt där åkerier tar hjälp av andra åkerier för att fylla sin kapacitet eller få uppdrag slutförda.

#overflow  #underflow  #spotmarknad

2. Kan jag som åkeri få mer jobb via Logic Link ?

Med Logic Link får ni en bättre överblick över möjliga transportuppdrag och kan enklare hitta rätt gods i rätt riktning till rätt villkor. Via bevakningar får ni dirkektnotiser när uppdrag läggs ut som som passar er.

3. Vad är fördelarna för mig som har ett overflow?

Logic Link är med och förändrar en bransch där transportledare tidigare har haft mail och telefon som ett verktyg för att samarbeta.

Har du ett overflow av körningar där ert åkeri behöver hjälp av andra åkerier så är Logic Link ett effektivt verktyg. Du filtrerar själv vilka som kan köra ditt gods genom att skapa grupper där du välkomnar dina betrodda kontakter.

4. Hur skiljer sig Logic Link från andra transporttjänster?

Logic Link är en oberoende aktör som kan visa ett bredare utbud av uppdrag. Det är enklare att ta och dela körningar. Inga fasta avgifter och du kan enklare filtrera och kommunicera. Logic Link har även en väl genomtänkt säkerhetstänk som skyddar din data. Vi granskar alla medlemmar trovärdighet och ger dig möjligheten att endast göra affärer med betrodda samarbetspartners.

5. Kan jag medverka som både åkeri och transportköpare?

Ja. Det är precis det som är styrkan med Logic Link. Är du ett åkeri som har ett overflow, så kan lägga ut uppdrag till dina betrodda samarbetspartners. Körningar som inte passar för dagen, samtidigt som du har möjlighet att via Logic Link hitta andra uppdrag som passar bättre.

Om appen

1. Hur registrerar jag mig?

Sök efter “Logic Link” i Apple App Store eller Google Play Store för ladda ner mobilappen. Efter nedladdning följer du instruktionerna för att registrera ditt konto.

2. Vilka dokument behöver jag ladda upp för att använda Logic Link?

För att komma igång och få en överblick av transportbehovet krävs inga dokument. 

3. Mitt konto är under granskning?

Detta är normalt vid registrering. Alla konton granskas för att upprätthålla ett tillförlitligt nätverk. Den normala väntetiden är 24 timmar men kan ta upp emot 72 timmar vid hög belastning.  Kompletterande uppgifter krävs om Logic Link inte kan härleda faktiska användare till åkeri eller transportköpare.

4. Kan jag ändra min företagsdata?

Du kan på egen hand ändra data som rör kontaktuppgifter. Kontakta Logic Link info@logiclink.se för ändringar som rör organisationsnummer.

5. Kan man ha flera olika konton på samma företag?

Två olika behörigheter
Ja. Logic Link är uppdelad i 2 olika behörighetsroller i dagsläget. Den första som registrerar sig från ert företag är den som först blir administratör.

Administratör bjuder in användare
Nya användare kan inte registrera ett nytt konto kopplat till ett företag som redan är registrerat. Användaren kommer då bli ombedd av Logic Link att kontakta den som är administratör för ert företag.

Har du frågor?

Tveka inte att höra av dig.