TEMAVECKA 2023

Henrik Ekdahl

Trafikchef för fjärr- och distribution

C:a 160 anställda – 90 i Skurup, 50 i Ljungby och 15 i Eskilstuna

Anläggningen i Skurup är byggd för 5 år sen
Familjen har drivit åkeri sedan 1965 då farfar startade.

Firman växte när hans far och faster tog över. 2012
såldes företaget till Bring, men familjekänslan finns kvar.

EKDAHL MILJÖ – Henrik Ekdahl

Att allmänt ha sina kontor utspridda i landet är inga problem eftersom man har bra team med duktiga platschefer.

”Pålitlig problemlösare” är Ekdahl Miljös ledord och med ett brett tjänsteutbud med trailers, fjärr, skåp, kranbilar, lastväxlare, spannmål och bulk, så tycker Henrik Ekdahl att man lever upp till det.

Nya samarbetspartners är alltid välkomna förutsatt att man håller det man lovar förstås. Sedan så är det viktigt med kommunikation från båda håll. Att som transportledning också vara tydlig i sin kommunikation för att ge åkaren rätt förutsättningar att lyckas.

Ibland får man planera efter hemlass

En bra trafikledare har engagemang för arbetet och ser möjligheterna. Själv sitter Ekdahl dagligen i transportledningen och ansvarar för skåpbilar, fjärr och distribution. Det är ett förstås ett planerande från morgon till kväll.

Dagen börjar med att se om alla chaufförer på plats så att bilarna kan rulla där de ska. Sedan är det att ta hand om inkommande bokningar. Jaga lass för att lasta hemåt. Man har nära kontakt med olika åkerier och transportföretag, men jobbar inte med mejllistor.

Så klart vill man ha hemlass men de är många gånger svåra att planera eftersom det ofta sker oväntade saker ute på vägarna. Det allra viktigaste är att få till bra upplass så att bilarna hinner med rundan. Sen kan det ibland bli ett fast hemlass och då får man planera efter det.

Att chaufförerna skulle vara delaktiga i den direkta planeringen ser inte Henrik Ekdahl som realistiskt. De har inte hela bilden såsom transportledaren, som ligger flera steg före i planering. Då kanske man inte kan ta ett visst hemlass som verkar logiskt i stunden, för att man behöver den bilen dagen efter.

Eftersom Ekdahls Miljö inte har fler fasta punkter i landet än Eskilstuna och Ljungby så är det olika vart transporterna hamnar. Bästa sättet att få hemlass är att vara öppen och visa vart man har sina bilar och Ekdahals upplever också att det finns ett gott samarbete även mellan konkurrenter – alla behöver ju jobba tillsammans för att få optimeringar.

Försiktighet inför den gröna omställningen

Även om det absolut inte är samma tryck som förra våren, så har man fortfarande god fyllnadsgrad. Ekdahls Miljö tycker inte att man märkt så mycket av varken kriget i Ukraina eller konjukturen. Nästa kvartal och hösten får väl visa vad som sker men man är ändå positiva inför resten av 2023. Gällande den gröna omställningen har man några gasbilar, men är lite avvaktande inför elbilar. Överlag vill inte Ekdahl Miljö gå i bräschen i den här frågan, utan inväntar lite grand vart vindarna blåser.

DELTAGARE TEMAVECKA TRANSPORTLEDNING 2023

Temavecka under vecka 17 där deltagarna delar med sig av kunskaper och utmaningar.

Följ oss live