TEMAVECKA 2023

Jörgen Nilsson

10 000 anställda worldwide, c:a 100 personer i Karlshamn
Tidigare Karlshamn Express – ett familjeföretag från år 1900, till att 2013 bli uppköpta av DFDS

 

  • 55 färjor
  • 125 ellastbilar beställda
  • 600 MNKR omsättning

DFDS – Jörgen Nilsson

Koncern med familjekänsla

Jörgen Nilsson, operational manager domestic har varit på DFDS Karlshamn sedan 13 år tillbaka. Han har en lång erfarenhet från olika roller i branschen. Det anrika familjeföretaget Karlshamn Express bildades år 1900, och köptes upp av DFDS-koncernen 2013. Trots storleken finns den personliga känslan kvar, mycket tack vare korta beslutsvägar.

Ultraflexibel planering fixar biffen

För att lyckas med den komplexa uppgiften att få balans mellan utgående och inkommande bilar så har dagen alltid börjat med en grovplanering dagen innan. Sen har man täta avstämningmöten och det går inte att låsa sig vid lösningar utan vara beredd att riva upp planer. ”Varje avvikelse ska bara vara en möjlighet till nytt tänk”, säger Jörgen Nilsson.

DFDS Karlshamn samarbetar med alla aktörer och full tillit råder tills motsatsen har bevisats. Man kanske ser att man har tillräckligt med gods att komma iväg, men behöver tillräckligt med gods för att komma hem igen och det kan vara tvärtom för andra parter. Här ser Jörgen Nilsson Logic Link som en stor hjälp för alla.

Några speciella sträckor har man inte men det är ungefär söder om Gävle och Borlänge som gäller geografiskt. Det finns viss säsongsvariation på godset man hanterar och de vanliga dipparna för alla är januari och industrisemestern.

Behålla lugnet är det viktigaste hos en bra transportledare

Transportledarna är oftast uppdelade på egna områden eftersom det är svårt att bli bäst på allt, men självklart försöker man hjälpa varandra. Längre distanser är lättare att hantera än många korta.

En bra transportledare behöver kunna vara lugn eftersom att det är stressigt klimat. Hen måste också ha förmågan att kunna angripa problem från olika håll för att se olika lösningar. Sen är det ju personen bakom ratten som ska hålla löftet, men så länge man står för vad man gör kommer det lösa sig. Kaoset är det roliga med yrket och tillfredsställelsen kommer när alla bitar faller på plats.

Teknik och miljöfrågan driver utvecklingen framåt

Att det skulle finnas en risk att hatkärleken till det kontrollerade kaoset skulle bromsa teknikutvecklingen är osannolikt, menar Jörgen Nilsson. Redan nu används TMS (Transportation Management System) och bokningar sker via portaler, mejl och telefon. Borta är gamla tiders papper och penna.

Miljöfrågan ställer också nya krav på branschen. DFDS har beställt 125 stycken ellastbilar men de är inte bara att börja köra. Här handlar det om att infrastrukturen ska vara utbyggd med laddstolpar eller gaspumpar så i ett första skede ser man dem som perfekta på fasta rutter.

DELTAGARE TEMAVECKA TRANSPORTLEDNING 2023

Temavecka under vecka 17 där deltagarna delar med sig av kunskaper och utmaningar.

Samarbeta för mer lönsamma transporter