TEMAVECKA 2023

Magnus Öhrnell

Operations manager domestics

Kontor i Östersund men
jobbar från sin husbil ibland.

Global koncern med ursprung Norge.

Tre branschkollegor slog ihop sina påsar och efter det har
har det vuxit till 100-tal anställda i Sverige.

COLLI CARE  & Magnus Öhrnell

Levande värderingar

De grundläggande värderingarna – humor, pålitlighet, respekt och ”be smart, genomsyrar ColliCare. Alla trivs, och tycker att det roligt att jobba ihop. Man hittar på skojiga saker både på och efter arbetstid.

I begreppet respekt ligger bland annat att vara försiktig med hur man hanterar andras kunder och att inte klappa in på andras revir, då blir man inte långvarig. Då skaffar man sig ett sämre utgångsläge inför samarbeten som är livsnödvändiga för att överleva i den relativt lilla branschen. Men vid upphandlingar måste man ju ändå vara med och räkna. Det är en trots allt en öppen marknad.

Runt påsk är det högtryck och då har man i princip alltid för mycket gods, då är det lätt att hjälpas åt. Januari är en sämre månad men det kan ändå bli överkapacitet eftersom man inte har så många transporter överlag.

Det kan vara skillnader på sträckor och udda orter kan man ändå behöva åka till beroende på hur avtal ser ut, men det är också dem man försöker att sälja bort. Det är kombinationen som blir så bra – när ett lass som är dåligt för den ena, kan bli bra för någon annan.

Magnus Öhrnell föredrar telefonen framför mejl för att bygga goda relationer. Samarbetet är nödvändigt och finns där, men kan alltid förbättras.

Målet är att vara klimatneutrala år 2030

Colli Cares motto är att vara klimatneutrala 2030. Företaget äger tio gasbilar som kör i egen regi, och det finns klimatkrav på de åkerier som man samarbetar med. Man har mått på utsläpp och kan ge klimatrapporter till kunderna.

Sedan är det tufft med exempelvis skatterna på gas. Kunderna vill bidra till miljösmarta transporter, men det får heller inte bli för stora prisskillnader kontra när man kör på ett traditionellt vis. Även de stora inklusive statliga kunder, är intresserade tills det blir för dyrt.

DELTAGARE TEMAVECKA TRANSPORTLEDNING 2023

Temavecka under vecka 17 där deltagarna delar med sig av kunskaper och utmaningar.

Samarbeta för mer lönsamma transporter