Logo

Blev det verkligen bästa lösningen?

Delayed Gratification är ett begrepp inom psykologi och beteendevetenskap som stödjer idén att tålamod och förmågan att vänta kan leda till bättre beslut och resultat.

Det mest klassiska exemplet är marshmallow-experimentet på 1960-talet. Barn erbjöds en marshmallow omedelbart eller två marshmallows om de kunde vänta en viss tid. Resultaten visade att barn som kunde vänta på den större belöningen hade senare i livet bättre akademiska resultat, hälsa och socioekonomisk status.

Så, vad har det att göra med transportledning?

Precis som barnen i experimentet, så står transportledare ofta inför utmaningen att fatta beslut under tidspress och med begränsade resurser. När de interna resurserna inte räcker till måste man samarbeta med andra åkerier, vilket idag ofta sker genom telefonkedjor och maillistor. Detta linjära tillvägagångssätt leder ofta till att man nöjer sig med den första tillgängliga lösningen, men hur vet man att det verkligen var den bästa?

Logic Link är utformad för att hjälpa transportledare att nå ut till alla tillgängliga resurser samtidigt – både kända och okända – och samtidigt minska den administrativa bördan. Mer tid, fler alternativ och fler marshmallows till transportledarna, helt enkelt!

Logo
LogoLogoLogo

0470 - 51 51 10

info@logiclink.se

Boka möte

Logic Link AB

Framtidsvägen 14

352 22 Växjö

© 2024 Logic Link | All rights reserved | by Forss Digital