TEMAVECKA 2023

Johan Persson

Affärsområdeschef

Ek föreningen från 1936 under namnet Akka FRAKT sen 1992

Huvudkontor i Malmö

130 delägare

350 fordon i flottan

Starka inom bygg och anläggning skåne
Distribution och lager, miljö och återvinning, lantbrukstransporter, specialtransporten

AKKA FRAKT – Johan Persson

Tom-milen är den värsta fienden vi kämpar emot

Akka Frakt är en ekonomisk förening där delägarna sitter bakom ratten och det ger speciell ansvarskänsla. Alla är entreprenörer ut i fingerspetsarna och det finns en stolthet i att vara en del av verksamheten -stämningen är mycket god både internt och ut mot andra åkare.

Vill man vara med i gemenskapen krävs att man har ett fordon och sedan ansöker man via ett formulär, därefter fattar styrelsen beslut om medlemskap.

Följer kundernas odlingssäsonger

Den del av Akka Frakt som Johan Persson jobbar med fokuserar på lantbruket och har en geografisk sträckning från Dalarna-Gästrikland och söderut. Man har många spannmålsbilar – tippekipage, med öppningsbara sidor men med lite lägre höjd för att komma in på gårdar och under silos.

Eftersom man följer odlingssäsongen så finns olika naturliga peakar under året. Det brådskar under vårbruket med utsäde och gödning. Många kunder saknar lagringsutrymmen och då kan det bli tight när transporter som exempelvis gödning, behöver vara ”just in time”.

När priserna på just gödning fluktuerar kraftigt och lantbrukarna vill vänta in bästa köptillfälle, hopar sig också beställningarna till transportörerna och det blir stressigt under vissa perioder.

Under våren bemannar man med egen personal och Johan Persson går då in och stöttar operativt, men under skördetid i augusti, tar man in extra personal. Sista veckan i augusti brukar skörden vara klar i Skåne och då
går man norrut till Närke/ Mälardalen och en vecka in i september.

Därefter dra höstbruket igång med gödning och utsäde ut på nytt. Och under Skåne-skörden av potatis och sockerbetor i september- oktober går det på högvarv
Kring jul kan det vara mycket spannmål som ska köras, men där finns ingen naturlig topp utan det blir som det blir.

Ser fram emot digitalt samarbete

Akka Frakts kunder är ute många och långa timmar bland djuren och på fälten. För att hålla kontakten är det telefonen som gäller och inga större förändringar kan skönjas kring det i nutid.

Men transportörer sinsemellan och mellan transportör och kunder finns ett behov av att få till sömlösa integrationer. Traditionellt har det varit telefon och mejl för kommunikation men nu ser Johan Persson fram emot en stegvis digitalisering – först med en handfull nära partners, sedan vidare i större nätverk. ”Logic Link kommer att kunna möjliggöra en stor del i den omställningen”, säger han.

Chaufförerna hjälper redan nu till med att öka fyllnadsgraden, de är ögonen och öronen på marknaden och de behöver peka trafikledningen i rätt riktning. Den dialogen och transparensen mellan parterna är viktig för att
bilda sig en uppfattning om vad som händer och sker. Sedan får trafikledning omvandla det till relationer och
kommunikationer med andra transportörer.

Vart 7-8:e hemlass är tomt så det skulle göra stor skillnad på resultatet om man kunde minska det. Tommilen
är den värsta fienden som man kämpar emot.

Högre fyllnadsgrad skulle dämpa skattepåslaget

Ett förbättrat resultat skulle definitivt hjälpa till i den gröna omställningen till alternativa drivmedel. Biogas
är ett starkt alternativ men den borttagna skattebefrielsen av biogas, är ett bakslag.

Man har beställt flera nya bilar och tanken var att successivt ersätta diesel med flytande biogas samt bygga
ett gemensamt case med kunderna. Men i och med att man har fjärrtransporter så finns inte garantin att man
alltid kan få kostnadstäckning i alla riktningar Det var ändå ett risktagande för föreningen som man var
villiga till, men när skatten förändrades blev det plötsligt ett större steg att ta.

Allt känns nu ganska osäkert så det blir inte i den takt och omfattning man tänkte först. Samtidigt är de större
kunderna med på banan och ser behovet och med dem gäller det att se möjligheterna och öppningarna för att
fortsätta ta steget framåt.

DELTAGARE TEMAVECKA TRANSPORTLEDNING 2023

Temavecka under vecka 17 där deltagarna delar med sig av kunskaper och utmaningar.

Samarbeta för mer lönsamma transporter