TEMAVECKA 2023

Erik Tornehagen

Trafikchef, Syd

Omsättning 344 MNKR
Slogan: Era behov våra lösningar.

Starka på Norrland med kontor Umeå, Piteå och Borlänge. Nu också kontor i Örebro där Erik själv jobbar.

AC=landskapsbeteckningen för Västerbotten och X står för logistik

ACX LOGISTICS – Erik Tornehagen

”Expanderar söderut”

ACX Logistics är ett medelstort bolag som har ökat en del när man nu har kontor i Örebro och också jobbar söderut. Annars är man främst starka på fjärr och special (”högt, lågt, tungt och långt”). Man har även en hel del utrikes med tyngdpunkt Norden.

Sund arbetsmiljö

Internt jobbar man med att skapa en god sammanhållning utifrån sunda värderingar och är certifierade enligt ISO 45001 som är den internationella standarden för arbetsmiljö och hälsa. Den låga personalomsättning är ett tecken på att man vill vara kvar och att man trivs. Som medarbetare har man mycket frihet under ansvar och man får göra många olika saker. Det är högt i tak där det är tillåtet att göra fel – för det är det man lär sig av. Även om man inte alltid sitter fysiskt nära varandra så kommunicerar man hela tiden, så det är en fin sammanhållning ändå. Allas roller är viktiga ”Man kan inte ha elva Zlatan i ett lag, även högerbacken behövs”, säger den hockeyintresserade Erik Tornehagen.

Bra nätverksmöligheter i Örebro

De event som just det lokala hockeylaget bjuder in till är en bra arena för att träffa branschkollegor på. Örebro är som ett Mekka i logistik-Sverige och det är roligt att ses under mer avspända former. Man kan hamna vid samma bord som en konkurrent, men inom transport måste man hjälpas åt för att överleva därför är man också indirekt samarbetspartners, så det är bara givande.

Marknaden svänger snabbt

Såsom för många andra så söker man transporter norrut, både till kusten och inlandet. Corona och kriget i Ukraina har påverkat så tillvida att svängningarna är kraftigare och snabbare. Det peakar högt och kan dala snabbt. Ett sätt att öka fyllnadsgraden är exempelvis att se över tidslinjerna – kan man lasta senare på dygnet för att få med sig lite mer?

Kreativa lösningar för att få in nya medarbetare

När det gäller återväxten på chaufförer så påverkar den digitala utvecklingen en del. Tidigare räckte det med att vara duktig att köra. Idag krävs kunskap om teknik och är man inte så bra på det så tappar man dem. Likaså är alla inte heller gjorda för att gå långa utbildningar. Jobbet är också krävande både fysiskt och mentalt och den arbetssökanden kanske inte vet vad hen tackar jag
till. Därför brukar ACX anställa potentiella nya medarbetare på timavtal så att båda parter får känna på varandra under ett par veckor.

DELTAGARE TEMAVECKA TRANSPORTLEDNING 2023

Temavecka under vecka 17 där deltagarna delar med sig av kunskaper och utmaningar.

Samarbeta för mer lönsamma transporter